candle

Odszedł Profesor Leszek Miszczyk

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Prof. dr hab. n. med. Leszka Miszczyka Kierownika Zakładu Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii-PIB Oddziału w Gliwicach,p.o. Dyrektora Oddziału (2015-16) oraz wieloletniego Zastępcę Dyrekt ...