rada naukowa

Skład Rady Naukowej NIO-PIB

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych 10 czerwca 2021 roku w skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego weszli: dr hab. Magdalena Chechlińska - Warszawaprof. dr hab. Mar ...