świeca

Wyrazy współczucia

Panu Dyrektorowi Prof. dr hab. n. med. Januszowi Rysiowi wyrazy głębokiego współczuciaz powodu śmierci MAMY składają Zastępcy oraz Zespół PracownikówNarodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-CuriePaństwowego Instytutu Badawczeg ...