lab

Praca dla diagnosty laboratoryjnego

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie poszukuje kandydatów/tek na stanowisko: Diagnosta laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi lub specjalizacją z serologii transfuzjologicznej ...

70

70 lat NIO-PIB Oddziału w Krakowie

70 lat temu, w marcu 1951 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie, którego celem była działalność naukowo-badawcza. Rozporządzenie otworzyło drogę do powstania - jeszcz ...