świeca

Żegnamy Jerzego Huczkowskiego (1934-2021)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr inż. Jerzego Huczkowskiego pracownika naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej pioniera współpracy polskich fizyków jądrowych i lekarzy radioterapeutów NIO-PIB Oddziału w Krakowie współautora projektu budo ...