Dyplom - czerniak2

Nagroda za cykl publikacji dotyczących czerniaka

Informujemy, że zespół wieloośrodkowy pod przewodnictwem dr hab. Bożeny Cybulskiej-Stopy z Kliniki Onkologii Klinicznej otrzymał nagrodę za cykl czterech publikacji dotyczących czerniaka. W składzie zespołu spośród pracowników Narodowego Instytutu Onk ...