white-rose-g3e4d30b31_1920

Wyrazy współczucia

Szanownej Pani mgr Annie Dutkiewicz Pielęgniarce Naczelnej NIO-PIB Oddziału w Krakowie wyrazy głębokiego współczuciaz powodu śmierci MAMY składają Dyrekcja oraz Zespół PracownikówNarodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ...