opiekun-pomoc

Pomoc dla opiekunów – informacja MCO

Zgodnie z prośbą Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przekazujemy informacje o realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pt. „Centrum WSPARCIA OPIEKUNÓW N ...