cytometr 1-male

Cytometr przepływowy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

Cytometr przepływowy jest urządzeniem niezwykle przydatnym w diagnozowaniu chorób układu chłonnego i krwiotwórczego i ma szczególne zastosowanie w zakładach patomorfologii pełniących rolę ośrodków referencyjnych w odniesieniu do diagnostyki nowotworów ws ...