UE-strona

Zakończenie realizacji projektu unijnego

Wraz z końcem 2021 roku kończy się realizacja projektu nr POIS.09.02.00.00-00-0016/16 „Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont K ...