Tomasz Skóra male

W mediach: dr Tomasz Skóra o protonoterapii

Dr n. med. Tomasz Skóra – kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej NIO-PIB Oddziału w Krakowie wypowiedział się w mediach na temat radioterapii protonowej. Jak zaznaczył dr n. med. Tomasz Skóra protonoterapia jest jedną z form radiotera ...