ankieta kod

Ankieta dla Pacjentów – badanie PASAT OPEN

Zapraszamy Pacjentów NIO-PIB Oddziału w Krakowie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym Instytucie. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy! Ankieta jest d ...