candle

Żegnamy Cypriana Michalika

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy że w dniu 22.10.2022 r., w wieku 35 lat zmarł nasz Przyjaciel i Kolega lek. Cyprian Michalik Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składająDyrekcja Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego I ...

dostępność - praca

Praca na stanowisku: koordynator ds. dostępności

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddziałw Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośli ...

sekretarka medyczna

Praca na stanowisku: sekretarka medyczna

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddziałw Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośli ...

gazeta krakowska - koniec głosowania

Wyniki głosowania w Plebiscycie HIPOKRATES 2022

Informujemy, że 12 października 2022 roku zakończyło się głosowanie w Plebiscycie HIPOKRATES 2022 organizowanym przez Gazetę Krakowską. Najwięcej głosów dla pracowników NIO-PIB Oddziału w Krakowie zostało oddanych w kategorii CHIRURG ROKU. Do plebiscytu ...

dostepność

Dostępność plus w NIO-PIB Kraków

Informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała ...