BREAST UNIT

Ośrodek Kompleksowego Leczenia Raka Piersi – Breast Unit w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie zajmuje się kompleksową opieką onkologiczną związaną z rozpoznawaniem i leczeniem raka piersi.

Opiekę prowadzi wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny złożony ze specjalistów: chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, a także psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka. Terapię spersonalizowaną ustala specjalistyczne konsylium.

W ramach Breast Unitu zapewniamy:

  • diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych piersi
  • leczenie chirurgiczne w tym chirurgię rekonstrukcyjną
  • radioterapię
  • brachyterapię
  • chemioterapię
  • rehabilitację pooperacyjną

Celem zarejestrowania się do Ośrodka Kompleksowego Leczenia Raka Piersi prosimy kontaktować się z poradnią onkologiczną.