BREAST UNIT

Centrum Kompleksowego Leczenia Raka Piersi – Breast Unit w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie zajmuje się kompleksową opieką onkologiczną związaną z rozpoznawaniem i leczeniem raka piersi.

Opiekę prowadzi Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny złożony ze specjalistów: chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, a także psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka. Terapię spersonalizowaną ustala specjalistyczne konsylium.

W ramach Breast Unitu zapewniamy:

  • diagnostykę wstępną i pogłębioną zmian nowotworowych piersi
  • leczenie chirurgiczne w tym chirurgię rekonstrukcyjną
  • radioterapię
  • brachyterapię
  • chemioterapię
  • rehabilitację pooperacyjną

 
Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny:

Przewodniczący Zespołu:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:
dr n. med. Elżbieta Marczyk – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Członkowie (alfabetycznie):
lek. Aleksandra Ambicka – specjalista w dziedzinie patomorfologii
dr n. med. Joanna Anioł – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
mgr Paweł Bajorek – fizjoterapeuta
lek. Agnieszka Chrostowska – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
lek. Katarzyna Gajewska-Wicher – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej
dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej
lic. Dorota Juszczak – pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dr hab. n. med. Małgorzata Klimek – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
lic. Anna Krajewska – pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dr n. med. Wojciech Łobaziewicz – specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej
dr n. med. Grzegorz Mocny – specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej
dr n. med. Anna Mucha-Małecka – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
mgr Klaudia Pawina – fizjoterapeuta
dr n. med. Elżbieta Pluta – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej
lek. Anna Podkopał-Tokarz – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – specjalista w dziedzinie patomorfologii
mgr Izabela Taborska – psycholog
lic. Barbara Tumidajska-Szewczyk – pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Paulina Zielińska – psycholog
dr n. med. Marek Ziobro – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej

Celem zarejestrowania się do Ośrodka Kompleksowego Leczenia Raka Piersi prosimy kontaktować się z Przychodnią Przykliniczną.