BADANIA GENETYCZNE

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie prowadzi badania genetyczne  w rodzinach, w których stwierdzono zachorowania na raka piersi i/lub raka jajnika w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Pacjentki, u których rozpoznano raka piersi lub raka jajnika mogą liczyć na przeprowadzenie badań w kierunku nosicielstwa mutacji w genach BRCA1/BRCA2/PALB2 i CHEK2, które związane są ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na wymienione nowotwory.

Celem tych badań jest przede wszystkim określenie, czy predyspozycja do zachorowania ma charakter dziedziczny.

W niektórych przypadkach wynik badania ma wpływ na dalsze postępowanie lecznicze. Wyniki tych badań są istotne zarówno dla pacjentek, jak i ich najbliższych. Do badania genetycznego kwalifikuje lekarz poradni genetycznej na podstawie dokładnego wywiadu rodzinnego, w którym zbiera się: dane na temat zachorowań na nowotwory u wszystkich krewnych pierwszego i drugiego stopnia. Jeżeli osoba chorująca na wymienione wyżej nowotwory nie może zgłosić się do poradni, wówczas badania genetyczne przeprowadza się u krewnych nie chorujących na nowotwory.  

Badania wymagają pisemnej zgody naszych pacjentek i zachowania zasad poufności.

W sprawie zarejestrowania się na poradę kwalifikującą do leczenia raka piersi lub raka jajnika oraz badań genetycznych prosimy kontaktować się z poradnią onkologiczną.