HISTORIA

Historia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego była opisywana wielokrotnie w poszczególnych wydaniach broszur jubileuszowych:

W broszurze z okazji 50-lecia ukazał się materiał „50 lat działalności Centrum Onkologii w Krakowie”

W broszurze z okazji 60-lecia ukazał się materiał „Zarys historii krakowskiego Centrum Onkologii

W broszurze z okazji 70-lecia ukazał się materiał spisujący historię w formie Alfabetu.  

Wszystkich Czytelników Alfabetu, którzy znają fakty z historii NIO-PIB Oddziału w Krakowie zachęcamy do jego uzupełniania.

Prosimy pisać w tej sprawie na adres mailowy: 

kontakt@onkologia.krakow.pl)