KADRA KIEROWNICZA

PION MEDYCZNY

Pielęgniarka Naczelna
mgr piel. Anna Dutkiewicz
+48 12/63 48 261

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr piel. Dorota Dyga-Troczyńska
+ 48 12/63 48 532

Kierownik Przychodni Przyklinicznej
dr n. med. Anna Brandys
+48 12/63-48-399

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej
prof.  dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 
+48 12/63-48-316

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
+48 12/63-48-250

Kierownik Kliniki Urologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach 
+48 12/63-48-306

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej
dr n. med. Marek Ziobro
+48 12/63-48-232

Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
+48 12/63-48-586

Kierownik Kliniki Radioterapii
dr hab. n. med. Małgorzata Klimek
+48 12/63-48-305

Kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej
dr n. med. Marek Jasiówka
+48 12/63-48-362

Kierownik Zakładu Radioterapii
dr n. med. Elżbieta Pluta
+48 12/63-48-207

Kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej
dr n. med. Tomasz Skóra
+48 12/ 63-48-490

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Marek Mizianty
+48 12/63-48-386

Kierownik Bloku Operacyjnego
dr n. med. Janusz Jaszczyński 

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Joanna Anioł
+48 12/63-48-259

Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
+48 12/63-48-318

Kierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
Krzysztof Reinfuss
+48 12/63-48-252

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
mgr inż. Damian Kabat
+48 12/63-48-226

Kierownik PET
dr hab. n. med. Teresa Kowalska, prof. NIO-PIB
+48 12/63-48-460

Kierownik Scyntygrafii
lek. Krystyna Zawiła 
+48 12/63-48-530

Kierownik Apteki
mgr farm. Halina Krzystek-Małecka
+48 12/63-48-330

Kierownik Centralnej Sterylizatorni
mgr piel. Danuta Faber
+48 12/63-48-456

Dział Nauki

Dział Badań Klinicznych

Zakład Epidemiologii

PION ADMINISTRACYJNY

Główna Księgowa
Joanna Ciećkiewicz
+48 12/63-48-501

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
+48 12/63-48-374

Kierownik Archiwum Dokumentacji Medycznej
Krzysztof Wrona
+48 12/63-48-574

Kierownik Działu Organizacyjnego
Małgorzata Tomczyk
+48 12/63-48-447

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Anna Łepik
+48 12/63-48-301

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
Agnieszka Dudzińska
+48 12/63-48-500

Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Controllingu
Piotr Muniak
+48 12/63-48-256

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Radosław Bożek
+48 12/63-48-210

Zespół Radców Prawnych
Anna Gut
Anna Kordylewska
+48 12/63-48-364

Inspektor Ochrony Danych
Dawid Bochenek
iod@onkologia.krakow.pl

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Anna Dziecichowicz
+48 12/63-48-317

Stanowisko ds. p/poż
Agnieszka Sroka
+48 12/63-48- 224

Stanowisko ds. BHP
Jadwiga Pacyga
+48 12/63-48-324