KADRA KIEROWNICZA

PION MEDYCZNY

Pielęgniarka Naczelna
mgr piel. Anna Dutkiewicz
+48 12/63 48 261
anna.dutkiewicz@onkologia.krakow.pl

Pielęgniarka Epidemiologiczna
mgr piel. Dorota Dyga-Troczyńska
+ 48 12/63 48 532
dorota.dyga-troczynska@onkologia.krakow.pl

Kierownik Przychodni Przyklinicznej
dr n. med. Anna Brandys
+48 12/63-48-399
anna.brandys@@onkologia.krakow.pl

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej
prof.  dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 
+48 12/63-48-316
stanislaw.klek@onkologia.krakow.pl

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
+48 12/63-48-250
pawel.blecharz@onkologia.krakow.pl

Kierownik Kliniki Urologii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach 
+48 12/63-48-306
andrzej.stelmach@onkologia.krakow.pl

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej
dr n. med. Marek Ziobro
+48 12/63-48-232
marek.ziobro@onkologia.krakow.pl

Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
+48 12/63-48-586
wojciech.jurczak@onkologia.krakow.pl

Kierownik Kliniki Radioterapii
dr hab. n. med. Małgorzata Klimek
+48 12/63-48-305
malgorzata.klimek@onkologia.krakow.pl

Kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej
lek. Tomasz Zemełka
+48 12/63-48-362
tomasz.zemelka@onkologia.krakow.pl

Kierownik Zakładu Radioterapii
dr n. med. Elżbieta Pluta
+48 12/63-48-207
elzbieta.pluta@onkologia.krakow.pl

Kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej
dr n. med. Tomasz Skóra
+48 12/ 63-48-490
tomasz.skora@onkologia.krakow.pl

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. Małgorzata Wilczek
+48 12/63-48-386
malgorzata.wilczek@onkologia.krakow.pl

Kierownik Bloku Operacyjnego
dr n. med. Janusz Jaszczyński
janusz.jaszczynski@onkologia.krakow.pl

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dr n. med. Joanna Anioł
+48 12/63-48-259
joanna.aniol@onkologia.krakow.pl

Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
+48 12/63-48-318
janusz.rys@onkologia.krakow.pl

Kierownik Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej
Krzysztof Reinfuss
+48 12/63-48-252
krzysztof.reinfuss@onkologia.krakow.pl

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej
mgr inż. Damian Kabat
+48 12/63-48-226
damian.kabat@onkologia.krakow.pl

Kierownik PET
dr hab. n. med. Teresa Kowalska, prof. NIO-PIB
+48 12/63-48-460
teresa.kowalska@onkologia.krakow.pl

Kierownik Scyntygrafii
lek. Krystyna Zawiła 
+48 12/63-48-530
krystyna.zawila@onkologia.krakow.pl

Kierownik Apteki
mgr farm. Halina Krzystek-Małecka
+48 12/63-48-330
halina.krzystek-malecka@onkologia.krakow.pl

Kierownik Centralnej Sterylizatorni
mgr piel. Danuta Faber
+48 12/63-48-456
danuta.faber@onkologia.krakow.pl

Koordynator Pracy Pielęgniarek i Salowych w Przychodni Przyklinicznej
mgr Renata Wiśniewska
+48 12/63-48-329

Dział Nauki

Dział Badań Klinicznych

Zakład Epidemiologii

PION ADMINISTRACYJNY

Główna Księgowa
Joanna Ciećkiewicz
+48 12/63-48-501
joanna.cieckiewicz@onkologia.krakow.pl

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych
Leszek Sarna
+48 12/63-48-374
leszek.sarna@onkologia.krakow.pl

Kierownik Archiwum Dokumentacji Medycznej
Krzysztof Wrona
+48 12/63-48-574
krzysztof.wrona@onkologia.krakow.pl

Kierownik Działu Organizacyjnego
Małgorzata Tomczyk
+48 12/63-48-447
malgorzata.tomczyk@onkologia.krakow.pl

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych
Ewa Bartoszewska
+48 12/63-48-301
ewa.bartoszewska@onkologia.krakow.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
Agnieszka Dudzińska
+48 12/63-48-500
agnieszka.dudzinska@onkologia.krakow.pl

Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Controllingu
Piotr Muniak
+48 12/63-48-256
piotr.muniak@onkologia.krakow.pl

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Joanna Kotarba
+48 12/63-48-210
joanna.kotarba@onkologia.krakow.pl

Kierownik Działu Informatyki
Sylwester Włodyga
+48 12/63-48-538
sylwester.wlodyga@onkologia.krakow.pl

Zespół Radców Prawnych
mec. Anna Kordylewska – Koordynator Zespołu Radców Prawnych
+48 12/63-48-364
anna.kordylewska@onkologia.krakow.pl
mec. Anna Gut
+48 12/63-48-364
anna.gut@onkologia.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
Dawid Bochenek
iod@onkologia.krakow.pl

Inspektor Ochrony Radiologicznej
Anna Dziecichowicz
+48 12/63-48-317
ior@onkologia.krakow.pl

Koordynator Pracy Sekretarek Medycznych w Przychodni Przyklinicznej
Agnieszka Stefańska
+48 12/63-48-275

Stanowisko ds. p/poż
Agnieszka Sroka
+48 12/63-48- 224
agnieszka.sroka@onkologia.krakow.pl

Stanowisko ds. BHP
Jadwiga Pacyga
+48 12/63-48-324
jadwiga.pacyga@onkologia.krakow.pl