onkologia kliniczna - male

Nowo otwarte badanie kliniczne – w zakresie raka jasnokomórkowego nerki

Informujemy, że Klinika Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie otworzyła 22 lipca 2022 roku badanie kliniczne dla pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki, którzy otrzymali wcześniej leczenie systemowe. Jest to randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające nie mniejszą skuteczność nivolumabu podawanego podskórnie w porównaniu z nivolumabem podawanym dożylnie.

Głównym badaczem jest dr n. med. Marek Ziobro – kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej.

To już kolejne, dziewiąte badanie kliniczne w NIO-PIB Oddziale w Krakowie, z otwartą rekrutacją dla pacjentów.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE KORZYŚCI I RYZYKA ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W BADANIU KLINICZNYM

WYKAZ PROWADZONYCH W NIO-PIB ODDZIALE W KRAKOWIE BADAŃ KLINICZNYCH

oprac. KS, foto: KS

Możliwość komentowania została wyłączona.