PROJEKTY UE

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość sygnalizacji potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na:

stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.