ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII

malgorzata_wilczek

lek. Małgorzata Wilczek

p.o. Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
+48 12 63 48 386
malgorzata.wilczek@onkologia.krakow.pl