Aktualności

Najnowsze informacje o Instytucie

RODO dla Pacjenta

Inforrmacje o przetwarzaniu danych osobowych

Pakiet onkologiczny

Pacjenci, co do których istnieje podejrzenie nowotworu, mają szczególne uprawnienia w dostępie do szybkiej diagnostyki i leczenia.

Struktura NIO-PIB

Struktura organizacyjna Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego oddział w Krakowie

Ważne telefony

Informacja: 12 63 48 000
Rejestracja: 12 63 48 480, 12 63 48 482
Koordynatorzy ds. pacjenta onkologicznego
(z kartą DiLO): 12 63 48 400, 12 63 48 424

Aktualności

Najnowsze informacje o Instytucie

RODO dla Pacjenta

Inforrmacje o przetwarzaniu danych osobowych

Pakiet onkologiczny

Pacjenci, co do których istnieje podejrzenie nowotworu, mają szczególne uprawnienia w dostępie do szybkiej diagnostyki i leczenia.

Aktualności