RADIOTERAPIA PROTONOWA

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi radioterapię protonową.

W radioterapii protonowej wykorzystywane są wiązki protonów (jąder wodoru) przyspieszane w cyklotronie do odpowiedniej energii. Ten rodzaj radioterapii pozwala na wysoce precyzyjne podanie dawki na obszar nowotworu z jednoczesnym zmniejszeniem objętości napromienianych zdrowych tkanek i dawki w tych tkankach.

W Polsce, zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia radioterapię protonową prowadzi się wśród pacjentów chorych m.in. na nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej, glejaki mózgu, nowotwory jamy nosowej i zatok obocznych nosa oraz pacjentów z nieoperacyjnym nawrotem miejscowym nowotworów obszaru głowy i szyi.

Pacjentami opiekuje się zespół złożony z lekarzy, w tym specjalistów radioterapii onkologicznej, pielęgniarek, fizyków, psychologa i rehabilitanta.

Cyklotron Proteus C-235

Refundowane wskazania do radioterapii protonowej na podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia:

  • nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy
  • nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (kody ICD-10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy
  • wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) – przypadki wymagające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narządów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej
  • nowotwory o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49),
  • rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki – stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy
  • nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną (ICD-10: C07, C08, C09, C10, C11)

Poradnia radioterapii protonowej:

+48 12 63 48 490
terapia.protonowa@onkologia.krakow.pl

Pacjenci pierwszorazowi przyjmowani są na wizyty w poradni w środy i piątki w godzinach 9.00-11.00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się telefonicznie lub osobiście.

W zależności od miejsca zamieszkania i stanu ogólnego pacjenta leczenie prowadzimy w trybie stacjonarnym (pobyt w Klinice Radioterapii), ambulatoryjnym lub hotelowym.

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Rejestracja osobista w rejestracji ogólnej: Kliknij, aby zobaczyć szczegóły

Sprzęt: Cyklotron Proteus C-235 wytwarzający wiązki protonów o maksymalnej energii 230 MeV

Cyklotron Proteus C-235
Cyklotron Proteus C-235
Cyklotron Proteus C-235
Cyklotron Proteus C-235